Good Veterinary Practices - Goede veterinaire Praktijken

 


gvp
Op deze website vindt u informatie rond de systemen voor dierenartsen in het kader van de integrale ketenbewaking: - de GVP Code: een kwaliteitsbeheerssysteem voor dierenartsenpraktijken -IKB-VET: een register van bijgeschoolde dierenartsen (momenteel aktief voor melkveedierenartsen) Deze systemen worden beheerd door Stable-to-table.com bvba
 

onehealth
 
 
'One Health' is een benadering voor het ontwerpen en implementeren van programma's, beleid, wetgeving en onderzoek waarin meerdere sectoren communiceren en samenwerken om betere resultaten voor de volksgezondheid te bereiken.
     
 

GVP

GVP

Good veterinary Practices

Certificatieschema voor diergeneeskundige praktijken

pig
Module diergeneeskunde op varkensbedrijven
Module gelijkwaardigheid geborgd dierenarts varken

Beheersing van gevaren mbt dierengezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid

Kwaliteitsbeheersysteem voor de praktijkvoering

Meer info

Schrijf in

Vraag een audit aan

 

Lijsten van gecertificeerde dierenartsen


 
 
Lijst van GVP dierenartsen
Lijst geborgde dierenartsen varken
ikbvet

IKB-VET Melkvee

Attestering van bijscholing

Jaarlijks minimaal 5u relevante bijscholing voor melkvee

Meer info

Schrijf in

Schrijf in voor de online initiële opleiding

Stuur de jaarlijkse attesten in

Lijst van geattesteerde dierenartsen