IKB-VET Melkvee

IKB-VET Melkvee

IKB-VET tracht invulling te geven aan de VETerinaire component van de Integrale KetenBewaking.
De dierenartsen binnen het systeem
-scholen zich bij in ketenbewaking en de relevante diersoort(en)
-volgen de regels opgelegd door de systemen binnen de veehouderij op
Op deze wijze kan er in partnerschap tussen beide beroepsgroepen gestreefd worden naar een zo goed mogelijke ketenbewaking met oog voor 
-de gezondheidsstatus
-het dierenwelzijn
-de volksgezondheidsaspecten

 

 


 
Met IKB-VET Melkvee toon je aan IKM-gecertificeerde melkveebedrijven aan dat je voldoet aan één van de eisen gesteld aan dierenartsen: nl minimaal 5u per jaar bijscholen.

 


 

 

Waar moet je aan voldoen om een attest te verkrijgen?

 

  1. DIERENARTS - je moet ingeschreven zijn bij de Orde der Dierenartsen.
  2. ERKEND - je moet een door het FAVV erkend dierenarts zijn.
  3. INITIËLE OPLEIDING VOLGEN - na inschrijving moet je een initiële opleiding volgen. Was je vroeger GVP of CCD gecertificeerd of volgde je bij DQV al een initiële opleiding, volstaat het bewijs hiervan. Deze opleiding is online en steeds bereikbaar. Schrijf hier in voor deze online initiële opleiding.
  4. JAARLIJKS VOLDOENDE BIJSCHOLING VOLGEN - elk jaar moet er per dierenarts minimaal 5u bijscholing gevolgd worden, relevant voor melkvee. Geef je jaarlijkse bewijzen in.

 

 

Minimale eisen gesteld aan de opleidingen.

 
  1. UNIVERSITAIR NIVEAU
  2. RELEVANT ONDERWERP - relevant voor diersoort; praktijkmanagement algemeen; verantwoord gebruik van geneesmiddelen; reductie van antibioticumgebruik; bedrijfsbegeleiding; biosecurity; dierengezondheidsbewaking    
  3. AANWEZIGHEDEN WORDEN OPGENOMEN - er moeten voor en na de opleiding aanwezigheden genomen worden.
  4. ATTESTEN - worden enkel opgemaakt voor wie de volledige opleiding volgde.
  5. LIJST DEELNEMERS - lijsten van deelnemers worden op verzoek overgemaakt.
 

Lijst van geattesteerde dierenartsen


download