Privacy policy - cookiebeleid

Deze “Privacy Policy - cookiebeleid” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaatgeplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.
Gebruik van cookies op onze website
Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Beheer van cookies
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explore…;
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq;
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website…;
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US;
Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org. Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Uw persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn ale gegevens die iets over u zeggen, zoals uw naam, adres, leeftijd, uw adres of e-mailadres. Ook foto’s en video’s zijn persoonsgegevens.
Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen enkel persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.  
Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe?
Via de formulieren op de website verzamelen wij volgende gegevens:
Bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, e-mailadres, uw IP-adres, uw wachtwoorden op onze website.
Vanuit het verleden beschikken we in onze databank over deze gegevens van klanten en mensen die ons ooit hebben gecontacteerd.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
- het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden
- het beheer van uw account op onze Website met het oog op het gebruik van onze diensten en website
- het u toezenden van nieuwsbrieven en e-mails
- het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden 
- allerhande administratieve processen zoals facturatie, offertes, ... 
U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
 
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
Welke persoonsgegevens geven we door aan derden?
Uw Persoonsgegevens worden door ons niet verkocht, verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van onze activiteiten, waarbij we onze bedrijfsactiviteiten reorganiseren, overdragen, staken of ingeval van faillissement, kan dit er toe leiden dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. We zullen in dergelijke gevallen in alle redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat huw gegevens aan genoemde derde worden bekend gemaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat we uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen. We zullen in alle redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Hoelang bewaren we uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van onze onderlinge contractuele relatie.
Uw rechten
Kan ik zien welke gegevens U van mij verwerkt?
Uiteraard! Contacteer ons via info@stable-to-table.com met de vraag om al uw gegevens door te sturen en we voeren uw aanvraag zo snel mogelijk uit.
U kan desgewenst aanpassingen doorgeven, of vragen om volledig geschrapt te worden uit ons bestand.
Alle gegevens blijven in de Europese Unie en zijn ten volle gedekt door de juridische bestemming van de GDPR.
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, per post of per fax.
OPT-OUT & VERGEETRECHT
Het is niet mogelijk om u voor automatische serviceberichten (zoals bevestigingen van indiening van formulieren) uit te schrijven. We beschouwen deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.
Om alle gegevens die wij van u hebben te laten verwijderen, moet u een verzoek in te dienen via info@stable-to-table.com. We trachten uw aanvraag zo snel mogelijk in te willigen, rekening houdend met alle wettelijke / boekhoudkundige verplichtingen.
Voor overige berichten is het mogelijk u door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten. Alle direct marketing communicatie zal een “Uitschrijven”- of “Unsubscribe”-link bevatten waarbij u zich kan afmelden.
Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Stable-to-table.com aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle online persoonsgegevens worden verwerkt door de beheerder van info@stable-to-table.com. Enkel medewerkers van Stable-to-table.com hebben toegang tot deze gegevens.
Verantwoordelijke: 
Heidi Albrecht
Meirlare 11 - 9930 Lievegem - België
+32 9 370 84 45
+32 9 370 84 46
info@stable-to-table.com

 

Wijzigingen en akkoordverklaring

We behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen volgens eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website, e-mail of brief. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar info@stable-to-table.com. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen vijf (5) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard. Hou er rekening mee dat de intrekking van uw akkoord met de voorwaarden kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. U kan dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.stable-to-table.com/privacy
Door OK te klikken op de verklaring en/of door verder te surfen op de website, verklaart u dat u inderdaad deze Privacyverklaring gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik van de Website wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door een verzoek te richten via e-mail naar info@stable-to-table.com.
Deze verklaring werd laatst bijgewerkt op 06.09.2020.