GVP

 

 

Good Veterinary Practices - Goede Veterinaire Praktijken

Het doel van de GVP Gids is het beroep in staat te stellen het algemeen publiek en de partners in de keten aan te tonen dat er wordt gewerkt volgens vaste kwaliteitsnormen. Zo kan ten alle tijde gegarandeerd worden dat er een kwalitatief hoogstaande veterinaire dienst wordt geleverd, dat het beroep een betrouwbare partner is voor de bedrijven in de voedingsindustrie en de overheid, en dat geneesmiddelen gebruikt worden op een veilige, professionele en verantwoorde wijze. Het systeem is vrijwillig en praktijken, dierenartsen, associaties en bedrijven die deze Gids wensen te implementeren, kunnen aan hun klanten,de overheid en het publiek bewijzen dat hun veterinair kwaliteitssysteem gecertificeerd is t.o.v. deze Gids. De GVP Gids behelst de vereisten voor autocontrole middels een kwaliteitsbeheerssysteem binnen het veterinaire beroep. De implementatie van de Gids zal de dierenarts assisteren bij het garanderen dat alle vereisten die hij opgelegd krijgt, uitgevoerd worden.

 

 


 
De algemene GVP Code omvat de eisen voor alle dierenartsen(praktijken.

pig
Een module diergeneeskunde op varkensbedrijven vertaalt een aantal eisen naar de varkenssector
De module "gelijkwaardigheid geborgd dierenarts varken" geeft varkensdierenartsen de mogelijkheid om de eisen van 'geborgd dierenarts varken' in te voeren, zodat hun klanten (enkel Belgische varkensbedrijven) kunnen deelnemen aan lastenboeken als Beter leven.

 


 

Werkwijze

 

Inschrijving

Een eerste stap is de inschrijving. Op dit moment wordt een voorlopig certificaat afgeleverd. Schrijf hier in.

 
 

Opleiding (facultatief)

Het is mogelijk hiervoor eerst twee opleidingssessies te volgen die wat meer informatie geven rond de achtergrond en bij het uitwerken van een kwaliteitshandboek.

 
 

Opstellen van een handboek

De eisen van de standaard worden verwerkt in een beschrijving van hoe de DAP dit effectief doet. Een voorbeeld kan je hier downloaden.

 
 

Invoeren van het handboek in de praktijk

In de volgende stap, voer je de zaken in zoals je ze hebt beschreven (indien de DAP nog niet zo werkte).

 
 

Types eisen

Er zijn drie types van vereisten op verschillende niveau's:
- Basisniveau
- Hoger niveau
-Beste veterinaire praktijken

Basisvereisten moeten door iedereen worden vervuld, de twee andere types brengen bij een audit extra punten op. De eindscore is bepalend voor de toezichtsfrekwentie.
Wanneer iets niet van toepassing is, moet het uiteraard niet worden vervuld; indien het minder evident is waarom iets niet van toepassing zou zijn, moet dat in het kwaliteitshandboek worden verduidelijkt.

 
 

Aanvragen audit

Wanneer er ongeveer 3 maanden volgens GVP is gewerkt, kan een audit worden aangevraagd. Bij positief resultaat wordt een certificaat afgeleverd, dat naargelang het auditresultaat 1, 2 of 3 jaar geldig is, waarna er een nieuwe audit nodig is. Vraag hier je audit aan.

 
 

Onderhouden certificatie

Om een certificaat te kunnen verlengen is er voor de vervaldag een nieuwe audit nodig. Vraag hier je audit aan.

 
 
 

Tarief

 

Bij inschrijving betaalt u: – de opleidingskost (momenteel EUR 125 BTW excl) – een eerste bijdrage tot de auditkosten (momenteel EUR 125 BTW excl) Bij de eerste audit betaalt u de rest van de auditkost. Deze bedragen verschillen naargelang het type praktijk: – vertrekpunt is een dagtarief van EUR 1000 (excl BTW) – op basis van de tabel wordt het aantal mandagen voor de audit bepaald:
Aantal dierenartsen Duur van de audit (in dagen)
1-3 0,35
4-7 0,5
7-10 0,75
>10 1
 

DOWNLOADS


 
 
GVP Code
De eisen van de GVP code.
Module diergeneeskunde op varkensbedrijven
De module diergeneeskundige praktijk op varkensbedrijven
Module geborgd dierenarts varken
Module gelijkwaardigheid geborgd dierenarts varken
Voorbeeldhandboek
Een voorbeeldhandboek om GVP in te voeren in uw DAP.
GVP Code van FVE
ook de Europese dierenartsenvereniging ontwikkelde een code voor GVP.
Reglement
Het reglement mbt certificatie.