Over ons

Stable-to-table.com is specialist in veterinaire volksgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn.

We zijn aktief in alle schakels in de voedselketen, van de stal tot de tafel, inclusief de bevoegde overheden, en dit wereldwijd.
Aangeboden diensten zijn certificatie, audits, inspecties, ondersteuning en opleiding in de sectoren:
Landbouw - diervoeders - diergeneeskunde Voedingsindustrie: productie - logistiek - handel Verpakkingsmaterialen: productie - logistiek - handel

 

 

Audits, opleidingen en ondersteuning gebeuren steeds op praktische basis, met een no-nonsens pragmatische aanpak.

 

Onze missie

Onze missie is het mee helpen vrijwaren van de volksgezondheid, voedselveiligheid, de dierengezondheid en het dierenwelzijn.

Onze doelstelling

We trachten dit te verwezenlijken door het aanbieden van diensten aan de voedselketen en de overheid rond de opleiding in en de implementatie, het auditen/certificeren van kwaliteitsbeheers-, voedselveiligheids- en autocontrolesystemen doorheen de voedselketen, en dit van de stal tot de tafel.
Om dit te bereiken leggen we ons toe op een specialisatie in het domein van de veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid, tezamen met het welzijn van de dieren betrokken in de productie van voedingsmiddelen.
De kwaliteit van onze dienstverlening voeren we hoog in het vaandel.
Onze audits/inspecties en certificatie worden op een correcte wijze uitgevoerd en bieden de nodige garanties op het vlak van volksgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn.
Ook bij het uitwerken van controleschema's komen al deze facetten op dezelfde wijze aan bod.
Om geen belangenvermenging te doen ontstaan, worden consultancy rond onze thema's nooit tezamen met de certificatie zelf aangeboden.