Audits

Met een goede auditplanning en de juiste auditor verifieer je of een systeem écht effectief is.

Onze audits zijn steeds praktisch en gaan na of u of uw leveranciers over effectieve systemen beschikt en waar er mogelijk ruimte is tot verbetering.

Nulmeting

Met een nulmeting gaan we na waar u vandaag staat en wat er nog moet gebeuren om een goed werkend effectief systeem op te zetten, volgens de standaard van uw keuze.

Interne audit

Met een interne audit polsen we of uw systeem effectief is ingevoerd en efficiënt is.

Leveranciers-audit

Een audit waarbij we nagaan of uw leverancier aan uw eisen voldoet.
Uitgevoerd tov de eisen van de voedselveiligheidsstandaarden.

Hygiëne-inspectie

Korte interne audits gericht op het nagaan van het respecteren van hygiëne-eisen, staat van de infrastructuur en materiaal.

 

 

 


Standaarden:

BRC Global Standards (Food, Storage & distribution, Agents & brokers, Packaging materials)
IFS International Featured standards (Food, Logistics, Broker, Cash & carry/Wholesale, Packaging)
FSSC22000 en ISO22000
FCA en GMP+: diervoeders
Autocontrolesystemen FAVV
ISO9001
Good Veterinary Practices